O firmie

O nas

 „INWAT” Sp. z o.o. w Łodzi została utworzona w 1989 r. Od chwili powstania prowadzi szeroki zakres specjalistycznych usług dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz przemysłu związanego z energetyką w Polsce i za granicą. Pracownicy firmy wykonywali prace pomiarowe i modernizacyjne w większości elektrowni w Polsce oraz między innymi w Estonii, Indiach, Chinach, Rosji, Ukrainie, Litwie, Serbii.

Atutem naszej firmy jest niewątpliwie wszechstronność i kompleksowe podejście do problemów zgłaszanych przez Inwestorów.


Zasięg działalności firmy

Nasze rozwiązania dla Energetyki

Przeprowadzamy badania cieplno – przepływowe turbin parowych i gazowych oraz kotłów. Wykonujemy modernizacje turbin i zabudowę nowych turbozespołów i urządzeń pomocniczych, rozwiązując indywidualne problemy użytkowników, dotyczące optymalnego wykorzystania możliwości eksploatacyjnych elektrociepłowni przemysłowych. Zajmujmy się projektowaniem oraz modernizacją kotłowni wodnych i parowych oraz członów ciepłowniczych, a także projektowaniem rurociągów parowych i wodnych, układów AKPiA turbin i urządzeń pomocniczych. Modernizujemy układy regulacji turbin wprowadzając regulację elektro – hydrauliczną.

Przeprowadzamy audyty w zakładach przemysłowych.

Możliwości

Wieloletnie doświadczenia kadry inżynierskiej, wyspecjalizowanej w zakresie konstrukcji i modernizacji turbin oraz rozwinięta współpraca z firmami remontowymi, pozwalają nam na prowadzenie inwestycji w systemie „pod klucz”.

Opracowanie własnych wysokosprawnych profili łopatkowych, umożliwia nam wykonywanie modernizacji układów przepływowych turbin parowych wszystkich typów i wielkości. Posiadamy własne programy obliczeniowe wykorzystywane do obliczeń przepływowych i cieplnych oraz bilansowania układów.

Posiadamy specjalistyczne programy najlepszych firm światowych do obliczeń metodą elementów skończonych oraz do projektowania całych elektrowni.

Doświadczenie

Zatrudniamy grono wykwalifikowanych inżynierów o wieloletnim doświadczeniu w pracy dla energetyki. Znaczna większość kadry technicznej posiada wykształcenie wyższe, w tym kilka osób stopień doktora. Za prace modernizacyjne wykonywane dla elektrowni i elektrociepłowni pracownicy firmy otrzymywali nagrody w ogólnopolskich konkursach oraz nagrody ministerstwa. Mają również liczne  patenty, świadectwa racjonalizatorskie oraz dyplomy za działalność na rzecz energetyki.

Uprawnienia jakie posiadają nasi pracownicy

  • świadectwa kwalifikacyjne typu D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru przyznane przez SEP Oddział Łódź,
  • świadectwa kwalifikacyjne typu E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji wydane przez SEP Oddział Łódź,
  • świadectwa kwalifikacyjne typu D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru urządzeń zużywających gaz przyznane przez SPE Oddział Białystok,
  • świadectwa kwalifikacyjne typu E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji urządzeń zużywających gaz wydane przez SPE Oddział Białystok,
  • uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych zgodnie z obowiązującą ustawą,
  • uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001,
  • uprawnienia audytora systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001,
  • uprawnienia weryfikatorów opiniujących prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniach rocznych oraz zasadność składania wniosków o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, BHP i Środowiskiem

W 2008 roku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający, że system zarządzania jakością w INWAT Sp. z o.o. odpowiada wymaganiom normy ISO 9001 w zakresie: „Projektowanie urządzeń i instalacji, analizy i ekspertyzy techniczne, prace badawcze, pomiary cieplno-przepływowe, prowadzenie prac inwestycyjnych w systemie „pod klucz”.                       

W 2018 roku Polskie Centrum Badań i Akredytacji przyznało firmie certyfikat na kolejne 3 lata potwierdzając stosowanie przez Spółkę wymagań norm ISO 9001.  W przyjętej i stosowanej Polityce ZSZ wyznaczone zostały kluczowe cele działania organizacji w zakresie doskonalenia wewnętrznego i budowania optymalnych relacji z naszymi klientami. Spółka Inwat jest na etapie wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normami ISO 9001,14001 oraz 45001.