Audyty energetyczne

Wychodząc naprzeciw rosnącej potrzebie ograniczania zużycia energii zarówno w sektorze przemysłowym jak i energetycznym firma nasza wykonuje audyty energetyczne mające na celu zarówno podnoszenie świadomości potrzeby oszczędnej gospodarki energetycznej jak i wskazywanie rozwiązań inwestycyjnych przynoszących wymierne skutki finansowe.

Szeroki zakres prac wykonywanych przez INWAT takich jak wykonywanie pomiarów energetycznych, prac projektowych, modernizacyjnych oraz inwestycyjnych i duże doświadczenie pozwala na profesjonalne przeprowadzanie audytów i analiz energetycznych w przedsiębiorstwach. Ponadto pracownicy naszej firmy mają uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 50001 „Systemy zarządzania energią”.

Inwat prowadzi także audyty energetyczne dla potrzeb URE w oparciu o wymagania „Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej” (Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551).

Audyty energetyczne prowadzone są w oparciu o:

 • dane związane ze z użyciem oraz kosztami różnych rodzajów energii,
 • informacje związane z przebiegiem procesów produkcyjnych podstawowych i pomocniczych,
 • analizę dokumentacji technicznej,
 • dokładną inwentaryzację instalacji oraz urządzeń,
 • diagnostykę instalacji i urządzeń pod kątem lokalizacji strat energii,
 • eksploatacyjne pomiary cieplno-przepływowe,
 • pomiary termowizyjne,
 • diagnostykę odwadniaczy parowych prowadzoną za pomocą profesjonalnego sprzętu do badań odwadniaczy,
 • lokalizację przecieków czynnika wykrywanych w instalacjach za pomocą specjalistycznego sprzętu diagnostycznego,
 • analizy cieplne i przepływowe rozpatrywanych układów wraz z wykonywaniem bilansów masowych i energetycznych,
 • symulację komputerową audytowanych układów i instalacji przemysłowych wykonaną za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania inżynierskiego, będącego własnością INWAT.

Wynikiem audytu energetycznego jest raport przedstawiający opis i analizę istniejącego stanu wykorzystywania energii w zakładzie przemysłowym oraz działania poaudytowe mające na celu poprawę gospodarki energetycznej zakładu. Audyt umożliwia zidentyfikowanie obszarów, które wymagają usprawnień oraz przedstawienie propozycji działań modernizacyjnych. Decyzja o przeprowadzeniu audytu energetycznego w przedsiębiorstwie pozwala na:

 • Precyzyjne określenie obecnego zużycia energii w zakładzie przemysłowym,
 • Określenie wielowariantowych rozwiązań pozwalających uzyskać oszczędności zużycia energii,
 • Doradztwo w zakresie planów rozwojowych przedsiębiorstwa z uwzględnieniem aspektów oszczędności energii,
 • Pozyskanie analizy ekonomicznej opłacalności przedsięwzięć energooszczędnych wraz z analizą wrażliwości,
 • Nadzór specjalistów nad zużyciem energii po wprowadzeniu zabiegów oszczędnościowych.

Pomiary termowizyjne stanu izolacji rurociągów