Audyty energetyczne

Wychodząc naprzeciw rosnącej potrzebie ograniczania zużycia energii zarówno w sektorze przemysłowym jak i energetycznym firma nasza wykonuje audyty energetyczne mające na celu zarówno podnoszenie świadomości potrzeby oszczędnej gospodarki energetycznej jak i wskazywanie rozwiązań inwestycyjnych przynoszących wymierne skutki finansowe.

Szeroki zakres prac wykonywanych przez INWAT takich jak wykonywanie pomiarów energetycznych, prac projektowych, modernizacyjnych oraz inwestycyjnych i duże doświadczenie pozwala na profesjonalne przeprowadzanie audytów i analiz energetycznych w przedsiębiorstwach. Ponadto pracownicy naszej firmy mają uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 50001 „Systemy zarządzania energią”

Inwat prowadzi także audyty energetyczne dla potrzeb URE w oparciu o wymagania „Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej” (Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551).

Audyty energetyczne prowadzone są w oparciu o:

Wynikiem audytu energetycznego jest raport przedstawiający opis i analizę istniejącego stanu wykorzystywania energii w zakładzie przemysłowym oraz działania poaudytowe mające na celu poprawę gospodarki energetycznej zakładu. Audyt umożliwia zidentyfikowanie obszarów, które wymagają usprawnień oraz przedstawienie propozycji działań modernizacyjnych. Decyzja o przeprowadzeniu audytu energetycznego w przedsiębiorstwie pozwala na:

 

Pomiary termowizyjne stanu izolacji rurociągów

Skip to content