Modernizacje urządzeń i instalacji

Modernizacje i remonty turbin parowych 

Wieloletnie doświadczenia kadry inżynierskiej, wyspecjalizowanej w zakresie modernizacji turbin parowych, pozwalają na prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych dla wszystkich typów i wielkości turbin parowych.
Posiadamy rozwiniętą wieloletnią współpracę z firmami wykonującymi elementy turbin i remonty tych maszyn.
Firma nasza dysponuje odpowiednim wyposażeniem do badań, obliczeń i projektowania, opartym o sieciowy system komputerowy. W zakresie remontów wykonujemy odtworzenie stanu technicznego turbozespołów łącznie z wykonaniem zużytych elementów, zapewniając niezawodną pracę turbozespołu w wymaganym okresie czasu. Na wykonane prace remontowe udzielamy gwarancji.  

W zakres prac modernizacyjnych wchodzą:
 • Modernizacja układu łopatkowego dla:
  • uzyskania wyższej sprawności,
  • uzyskania zwiększonego przepływu pary.

Modernizacja układu łopatkowego umożliwia uzyskanie wyższej mocy elektrycznej (w ramach istniejących możliwości od strony generatora).

 • Przebudowa turbin kondensacyjnych na upustowo-kondensacyjne z regulowanym upustem.
 • Dostosowanie turbin do zmienionych potrzeb ciepłowniczych:
  • zmiana ciśnienia i przepływu pary w upustach i na wylocie,
  • dobudowa dodatkowych upustów,
  • dostosowanie turbin kondensacyjnych do pracy przeciwprężnej,
  • dostosowanie turbin kondensacyjnych do wstępnego podgrzewu wody sieciowej w skraplaczu „pogorszona próżnia”.
 • Instalowanie otworów endoskopowych w korpusie do inspekcji w strefach występowania potencjalnych uszkodzeń.
 • Instalowanie układów bocznikowego filtrowania oleju.
 • Modernizacja układów regulacji i wprowadzanie elektrohydraulicznej regulacji (EHR).
 • Instalowanie układów monitorowania drgań i temperatur łożysk.
 • Regeneracje wielkogabarytowych elementów odlewanych.
 • Inne prace modernizacyjne w zależności od potrzeb Zleceniodawcy.

Modernizacje układów regulacji turbin (wprowadzanie regulacji elektrohydraulicznej)

Mechaniczno – hydrauliczne układy regulacji starszych turbin parowych nie mogą sprostać współczesnym wymaganiom dotyczącym niezawodności oraz dokładności procesu sterowania. Celem modernizacji układu regulacji jest zmniejszenie ilości zespołów mechanicznych i hydraulicznych w torach regulacji prędkości obrotowej oraz ciśnień pary upustowej lub przeciwprężnej (w zależności od typu turbiny) i zastąpienie ich nowoczesnymi układami elektrohydraulicznymi.

Funkcje elektro-hydraulicznego systemu regulacji.

Podstawowe funkcje, które spełniają projektowane przez nas układy EHR są następujące:

 • Regulacja prędkości obrotowej,
 • Automatyczny nabór prędkości obrotowej z nastawialnym przyrostem prędkości w czasie i szybkim przejściem obrotów krytycznych,
 • Automatyczne wstępne obciążenie generatora,
 • Regulacja mocy elektrycznej,
 • Regulacja w zależności od typu turbiny ciśnienia pary upustowej oraz ciśnienia pary przeciwprężnej,
 • Realizacja ograniczników technologicznych (np. parowy ogranicznik mocy, ogranicznik ciśnienia pary w stopniu regulacyjnym, ogranicznik ciśnienia pary upustowej, ogranicznik ciśnienia pary wylotowej, ogranicznik temperatury metalu korpusu turbiny, ogranicznik zwyżki prędkości obrotowej, blok ograniczeń termicznych itp.),
 • Realizacja zabezpieczeń (podanie sygnału na wyłączenie turbiny),
 • Funkcje informacyjne (sygnalizacja optyczna i akustyczna trybów pracy regulatora oraz normalnych stanów pracy i stanów awaryjnych turbiny).
Zastosowanie regulatorów elektrohydraulicznych przynosi następujące efekty techniczne i ekonomiczne:
 • Poprawa jakości działania regulacji poprzez zastosowanie nowych algorytmów sterowania,
 • Automatyzacja rozruchu i odstawiania turbiny,
 • Ułatwienie synchronizacji turbiny,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy turbiny poprzez zastosowanie dodatkowego elektronicznego zabezpieczenia przed zwyżką obrotów,
 • Obniżenie kosztów remontów turbiny oraz skrócenie czasu remontu układu regulacyjnego turbiny,
 • Zwiększenie dyspozycyjności turbiny poprzez ciągłą kontrolę stanu technicznego i procesów technologicznych,
 • Polepszenie współpracy turbiny z odbiorami ciepła w przypadku turbin ciepłowniczych,
 • Podwyższenie komfortu pracy operatorów turbiny,
Oferta prac z zakresu wprowadzania regulacji elektrohydraulicznej obejmuje:
 • Prace projektowe
 • Dostawę urządzeń
 • Uruchomienie, wstępne badania eksploatacyjne, przekazanie do eksploatacji.