Komputerowe systemy wizualizacji i nadzoru

Zadania systemu:

 • monitorowanie stanów pracy urządzeń,
 • prezentacja informacji o stanie pracy urządzeń,
 • archiwizacja przebiegu procesu technologicznego oraz działań obsługi w warunkach normalnej i awaryjnej pracy urządzeń,
 • wydruki alarmów i raportów,
 • współpraca z systemami sterowania i zabezpieczeń  turbozespołów, kotłów, urządzeń pomocniczych itp.

Zakres oferowanych prac:

 • opracowanie koncepcji realizacji systemu dla konkretnego obiektu,
 • wykonanie projektu z uwzględnieniem ewentualnej automatyzacji obiektu,
 • dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • dostawa urządzeń i ich prefabrykacja,
 • oprogramowanie systemu w ramach takich programów jak programu INTOUCH, CITECT, WINCC w szczególności:
  • opracowanie obrazów pomiarowych i synoptycznych,
  • skonfigurowanie alarmów,
  • opracowanie raportów i wykresów,
 • montaż systemu na obiekcie,
 • uruchomienie.