Realizacja inwestycji „pod klucz”

Zakres prac:

 • Budowa kompletnych elektrociepłowni przemysłowych,
 • Zabudowa nowych turbozespołów wraz z instalacjami pomocniczymi i wyprowadzeniem mocy,
 • Instalacja dodatkowych turbin (wykorzystywanie używanych turbin po wcześniejszym przeprowadzeniu niezbędnych modernizacji), także członów kondensacyjnych pracujących na parę przeciwprężną,
 • Modernizacja istniejących turbin,
 • Instalacja chłodni wentylatorowych i układów chłodzenia,
 • Modernizacja układów grzewczych wody sieciowej.
W ramach wykonywanych prac oferujemy:
 • Opracowanie koncepcji, uzyskanie zezwoleń,
 • Projekty wstępne, wykonawcze i powykonawcze we wszystkich branżach wraz z uzgodnieniami UDT,
 • Dostawę urządzeń i armatury,
 • Prace budowlane i instalacyjne,
 • Prace montażowe,
 • Prace elektryczne i AKPiA,
 • Nadzory autorskie,
 • Rozruchy urządzeń i szkolenie personelu.

W ramach kooperacji współpracujemy z doświadczonymi firmami, z którymi posiadamy rozwiniętą, wieloletnią współpracę. Prace wykonujemy kompleksowo „pod klucz” i udzielamy wieloletnich gwarancji.