Prace projektowe

Wykonujemy projekty dla branży cieplno-mechanicznej, elektrycznej i budowlanej, a w szczególności:

Projekty wykonywane są za pomocą systemów CAD w oparciu o obliczenia przy użyciu najnowszych programów wykorzystujących metodę elementów skończonych (MES).

 

 

Projekty wymagające zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych

W procesie projektowania stosujemy metody obliczeniowe pozwalające na modelowanie różnych stanów pracy maszyn i urządzeń. Pozwala to na wszechstronną analizę warunków wytrzymałościowych lub dynamicznych oraz na tej podstawie na zoptymalizowanie konstrukcji odpowiednio do potrzeb i warunków eksploatacyjnych.
Stosuje się do tych celów głównie programy z zakresu metody elementów skończonych (MES). Można za ich pomocą przeprowadzać analizy funkcjonalne (przepływowe i cieplne) wytrzymałościowe oraz dynamiczne dowolnych konstrukcji.
Wykonujemy wyliczenia wytrzymałościowe w zakresie sprężystym oraz plastycznym przy obciążeniach ustalonych w czasie oraz zmiennych.
Wykorzystując posiadane pakiety programów oferujemy współpracę w zakresie analiz wymagających wykonania specjalnych prac obliczeniowych takich np. jak:

Skip to content