Audyty energetyczne

1. Koncepcja poprawy efektywności energetycznej ZAK SA w drodze audytu energetycznego.

Audyt obejmował:

  • Instalacje przesyłowe pary, wody, kondensatu, gazu, energii elektrycznej, ścieków
  • Instalacje technologiczne wraz z przynależnymi urządzeniami
  • Budynki wraz z układami ogrzewania i wentylacji

2. Wykonanie audytu energetycznego procesu technologicznego w zakresie odzysku kondensatu z wybranych wytwórni produkcyjnych w poszczególnych kompleksach na terenie zakładu, celem wskazania możliwości wzrostu efektywności wykorzystania energii .

4. Audyt energetyczny optymalizacji sposobu dostarczania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla wybranych budynków na terenie PCC Rokita SA.

5. Audyt turbozespołów 13UK32, TUP12, TUK12 i TUK14 zainstalowanych w EC1 i EC2 Centrum Energetyki.