Inwestycje „pod klucz”

Dostawa i zabudowa turbozespołu upustowo – kondensacyjnego typu SST600 firmy Siemens o mocy 21,55 MW

Turbozespół został zabudowany w maszynowni w miejscu zdemontowanego turbozespołu. W granicach dostaw zawierała się kompletna instalacja turbozespołu wraz z przynależną armaturą, opomiarowaniem i instalacjami pomocniczymi, systemem kontroli i sterowania, termoizolacją, skraplaczem, układem regeneracji NP., generatorem i układem wyprowadzenia mocy oraz układem wody chłodzącej z chłodnią wentylatorową czterocelkową.

Dostawa i zabudowa zmodernizowanej turbiny parowej TP6 oraz urządzeń pomocniczych

Turbozespół zabudowano w miejscu zdemontowanego turbozespołu AR-4. Turbina została zmodernizowana dla zapewnienia wymaganych warunków technologicznych EC (m.in. modernizacja układu łopatkowego do pracy z przeciwprężnością 0,3 MPa oraz modernizacja układu łożyskowego).  

Budowa maszynowni z turbozespołem kondensacyjnym AK 4,2 MW

Turbozespół wraz z urządzeniami pomocniczymi jest częścią nowej instalacji recyklingu energetycznego odpadów organicznych. Instalacja zapewnia odzysk ciepła odpadowego. Para z upustu turbiny wykorzystywana jest do celów technologicznych, a energia elektryczna produkowana przez turbozespół odprowadzana jest do sieci.

Dostawa i zabudowa turbiny AR1,6 wraz z instalacjami pomocniczymi

Modernizacja pozwoliła na całoroczną eksploatację zainstalowanego turbozespołu i produkcję energii elektrycznej niezależnie od aktualnych potrzeb ciepłowniczych i technologicznych. Pomiary gwarancyjne wykazały pełną możliwość jego pracy w zakresie przepływu pary 6 ÷ 17 t/h i spełnienie udzielonych gwarancji.

Zabudowa zmodernizowanego turbozespołu TP6 wraz z instalacjami pomocniczymi

Turbozespół został zmodernizowany w sposób zapewniający pracę przy wymaganych parametrach eksploatacyjnych. Uzyskano przy tym zwiększenie mocy elektrycznej do 7,5 MW.

Dostawa i zabudowa turbiny przeciwprężnej Borsig 2,5 MW zasilanej parą z wylotu istniejącej turbiny przeciwprężnej R6,6.

Zainstalowanie drugiego turbozespołu umożliwiło produkcję dodatkowej energii elektrycznej z niewykorzystywanego w poprzednich warunkach pracy potencjału energetycznego pary wylotowej z istniejącej turbiny przeciwprężnej R6,6. Badania cieplno – przepływowe turbozespołu Borsig wykazały możliwość uzyskania dodatkowej mocy elektrycznej w zakresie do 2 MW.

Budowa instalacji (maszynownia, chłodnia wentylatorowa) z członem kondensacyjnym EKM współpracującym z turbinami przeciwprężnymi.

Zaprojektowany i wdrożony nowy układ technologiczny (dobudowa części niskoprężnej i turbogeneratora) umożliwił elastyczną, całoroczną pracę turbin w konfiguracjach zależnych od aktualnych potrzeb ciepłowniczych. Uzyskano w ten sposób zwiększenie produkcji energii elektrycznej, wynikające z możliwości większego obciążenia turbin ciepłowniczych oraz dodatkowej produkcji energii przez turbinę kondensacyjną (około 6 MW). Przeprowadzone pomiary cieplne i gwarancyjne turbozespołu kondensacyjnego potwierdziły spełnienie udzielonych gwarancji i wykazały możliwość eksploatacji turbozespołu z wysoką sprawnością dochodzącą do 80%.