Modernizacje turbin parowych

  • Przebudowa turbiny kondensacyjnej AEG o mocy 45 MW do pracy z regulowanym upustem ciepłowniczym
  • Modernizacja (z wymianą układu łopatkowego na wysokosprawny) turbozespołu upustowo – kondensacyjnego Lang 25 MW;
  • Modernizacja układu łopatkowego turbiny TP6 zwiększająca moc turbozespołu do 7,5 MW połączona z wymianą generatora na większą moc;
  • Przystosowanie turbozespołu kondensacyjnego EKM o mocy 12 MW do pracy z zasilaniem parą o niskich parametrach;
  • Modernizacja trzech turbozespołów Lang o mocach 16,5 MW, 24,1 MW; 20,5 MW wraz z wymianą układu łopatkowego (zwiększenie sprawności);
  • Modernizacja turbiny przeciwprężnej Lang 10 MW dla umożliwienia pracy w warunkach „pseudokondensacji” (w okresie letnim);
  • Modernizacja turbiny kondensacyjnej Lang 13 MW dla przystosowania jej do pracy ciepłowniczej („pogorszona próżnia”);
  • Modernizacja rozrządu części WP i układu łopatkowego turbiny upustowo – przeciwprężnej PR-6 dla dostosowania do zmniejszonych przepływów pary;