Prace projektowe

 • Projekt zabudowy stacji RS 12 t/h (3,2/1,7 MPa; 350/250°C).
 • PT zabudowy stacji redukcyjno-schładzających ORS1 i ORS2 w EC-4 Łódź (14,6/0,6 MPa; 545/210°C).
 • PT instalacji schładzaczy pary przegrzanej na kotłach K-22 i K-24 w EC-1 Łódź (3,432/3,432 MPa; 470/425°C)
 • PT zabudowy stacji redukcyjnej pary technologicznej (1,3/0,25 MPa; 220/220°C) dla odgazowywacza bloku nr 2 w EC-3 Łódź.
 • PT rurociągów układu regeneracji bloku nr 1 w EC-3 Łódź.
 • PT umieszczenia wszystkich zaworów bezpieczeństwa w elementach wylotowych przegrzewaczy kotłów Pauker nr 1 i 2 w EC-2 Łódź (110 bar/ 510°C).
 • PT remontu sieci cieplnej 2 x Æ500 (trasa długości 2,5 km).
 • PT remontu sieci ciepłowniczej 2 x Æ400 łączącej EC-Lubin z EC-Polkowice (trasa długości 9 km).
 • PT zainstalowania wtryskowych schładzaczy na rurociągach wylotowych z turbiny nr 1 a przed wymiennikami ciepłowniczymi w EC-Lubin.
 • Analiza możliwości remontu lub wymiany istniejących wymienników ciepłowniczych w kierunku poprawy ich wydajności w EC-Lubin.
 • PT optymalizacji pracy wymienników regeneracyjnych wysokoprężnych bloków nr 4 i 5 w EC-1 (Petrochemia Płock).
 • PT kolektorów wody wtryskowej do stacji redukcyjno-schładzających 1,7 MPa, 3,4 MPa i 4,4 MPa na Wydziale Maszynowym Petrochemii Płock SA.
 • PT separatorów dla rurociągów kondensatu (El. Bełchatów).
 • PT rurociągów kondensatu dla bloków 1¸9 (El. Bełchatów).
 • Projekt instalacji chłodzenia w cz. wylotowej NP turbiny Lang.
 • Opracowanie remontu rurociągów sieci c.o. 2´DN 500 (trasa długości 3 km).
 • PT zabudowy pęczków podgrzewaczy wody z K-3 do kanałów spalin K-1 i K-2 w EC-2 Łódź.
 • PT wyprowadzenia pary z turbiny Escher Wyss – projekty rurociągów.
 • PT rurociągu wody chłodzącej – turbiny Escher Wyss.
 • PT rurociągów dla zabudowanej w EC-1 Lubin nowej turbiny.
 • Podłączenie rurociągów do podgrzewacza Pp-850/710-010 przy turbozespole TG-3 w Hucie Miedzi Głogów.
 • PT rurociągów dla zabudowy nowej turbiny Borsig 2.5 MW.
 • PT rurociągów dla zabudowy nowej turbiny AR 1.6 MW.
 • PT rurociągów dla zabudowy nowej turbiny kondensacyjnej 4.2 MW.
 • PT rurociągów dla zabudowy nowej turbiny TP6/5.
 • PT EHR turbiny WPT – 25 -3 nr.2 (branża AKPiA, elektryczna, mechaniczna).
 • PT układów pomiarów, sterowania, regulacji, wizualizacji i zabezpieczeń turbozespołu i urządzeń pomocniczych dla zabudowy turbozespołu upustowo – kondensacyjnego typu SST600 .
 • PT instalacji rurociągowych dla zabudowy turbozespołu upustowo – kondensacyjnego typu SST600 .
 • PT układów pomiarów, sterowania, regulacji, wizualizacji i zabezpieczeń dla zabudowy turbozespołu parowego SST300 .
 • PT instalacji rurociągowych dla zabudowy turbozespołu parowego SST300 .