EHR turbin oraz systemy wizualizacji i nadzoru

 • Turbozespół kondensacyjny AEG 45 MW dostosowany do pracy w układzie skojarzonym, z jednym upustem regulowanym oraz układem pary technologicznej i stacją ciepłowniczą;
 • Turbozespół upustowo – kondensacyjny Escher-Wyss 45 MW  dostosowany do pracy przeciwprężnej;
 • Turbozespół upustowo – kondensacyjny Lang 25,6 MW z dwoma upustami regulowanymi, przystosowany również do pracy z pogorszoną próżnią;
 • Turbozespół upustowo-kondensacyjny Lang 13,75 MW z jednym upustem regulowanym, przystosowany również do pracy z pogorszoną próżnią;
 • Turbozespół ciepłowniczy Lang 10,2 MW przystosowany do pracy „pseudokondensacyjnej”;
 • Turbozespoły ciepłownicze JUGO 10 MW (2 szt.) wraz z układem wody sieciowej;
 • Turbozespół kondensacyjny (zmodernizowany) EKM 6 MW wraz z układem wody chłodzącej i chłodnią wentylatorową;
 • Turbozespoły upustowo – przeciwprężne Lang 16,2 i 20,5 MW wraz z układem pary technologicznej;
 • Turbozespół przeciwprężny Borsig 2,5 MW;
 • Turbozespół AR1,6 (system wizualizacji i nadzoru);
 • Turbozespół upustowo – przeciwprężny PR- 6;
 • Turbozespół kondensacyjny AK 4,2 MW;
 • Turbozespół przeciwprężny TP6 o mocy po modernizacji 7,5 MW.
 • Turbozespół przeciwprężny TP6
 • Turbozespół upustowo – kondensacyjny WPT-25-3