O firmie

Zakład Badawczo-Projektowy "INWAT" w Łodzi został utworzony w 1989 r. Od chwili powstania prowadzi szeroki zakres specjalistycznych usług dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz przemysłu związanego z energetyką. Zatrudnia grono wykwalifikowanych inżynierów o wieloletnim do świadczeniu w pracy dla energetyki. Pracownicy firmy zatrudnieni byli wcześniej w biurach projektów, instytutach naukowo-badawczych i przemyśle. Większość kadry technicznej posiada wykształcenie wyższe, w tym kilka osób stopień doktora.

Za prace modernizacyjne wykonywane dla elektrowni i elektrociepłowni pracownicy firmy otrzymali nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Oszczędności Paliw i Energii oraz nagrodą Ministerstwa G. i E. Pracownicy posiadają również liczne świadectwa racjonalizatorskie, dyplomy za swoją działalność na rzecz energetyki oraz patenty.


Na stronie przedstawiono wybrane zagadnienia i prace, którymi zajmuje się firma.

Zapraszamy!!